Privacy

Saskia Vuik Vioolles Maassluis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Saskia Vuik
Noordvliet 87
3142 CK Maassluis

Vioolles Maassluis beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;  verkoopt verzamelde (persoons)gegevens niet aan derden en stelt deze ook niet ter beschikking aan derden. Vioolles Maassluis gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Vioolles Maasluis verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

- Geboortedatum
Gegevens over uw activiteiten op mijn website.

Vioolles Maassluis bewaart de persoonsgegevens niet langer dan twee jaar. Facturen en betalingsgegevens daarvan niet langer dan zeven jaar.

 

Gebruik Beeldmateriaal

Tijdens de lessen, repetities, voorstellingen en overige activiteiten worden regelmatig foto- en/of video-opnamen gemaakt. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op bijvoorbeeld de website,  in nieuwsbrieven, in activiteitenplannen, op flyers, in persberichten et cetera. Op deze manier probeer ik een zo volledig en aantrekkelijk mogelijk beeld te geven van de activiteiten die ik uitvoer.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover ik beschik in een computerbestand en een administratiemap, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vioolspelen@hotmail.com.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Vioolles Maassluis met uw persoonsgegevens is omgegaan en het u niet gelukt is om met Vioolles Maassluis tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 J Den Haag T: 0900-2001201 www.autoriteitpersoonsgegevens.nl